Tình hình lao động tại Nhật Bản qua các năm

 • Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố tình trạng thông báo việc làm cho người nước ngoài vào cuối tháng 10 năm 2018. Theo đó, số lao động Việt Nam tại Nhật Bản là 316.840, tăng 31,9% (+ 76,581) so với cùng kỳ năm ngoái và là quốc gia lớn thứ hai theo quốc tịch Trung Quốc.
Tình hình lao động tại Nhật Bản qua các năm
Tình hình lao động tại Nhật Bản qua các năm
 • Số lao động Việt Nam là 26.828 năm 2012, 37.537 năm 2013, 61.168 năm 2014; 110,0013 năm 2015; 172.018 năm 2016 và năm 2017 đã tăng lên đến 240.259 người.
 • Số người Việt Nam ở Nhật Bản là 316.840, chiếm 21,7% tổng số lao động nước ngoài, chỉ đứng sau 389.117 người ở Trung Quốc (chiếm 26,6% tổng số). Sau đó là Philippines với 164.006 người (11,2%), Brazil với 127.392 người (8,7%) và Nepal là 81.562 người (5,6%). Tốc độ tăng trưởng hàng năm là cao nhất tại Việt Nam với con số tăng lên 31,9%, tăng 21,7% đối với Indonesia và 18,0% đối với Nepal.
 • Nhìn vào số lượng lao động Việt Nam:
  • Theo tình trạng cư trú, đào tạo kỹ năng là 142.283 (45,1% tổng số lao động Việt Nam).
  • Hoạt động không đủ tiêu chuẩn: 124.888 (39,4%).
  • Tình trạng cư trú trong các lĩnh vực chuyên môn và kỹ thuật là 30,1979 (10,1%) (bao gồm kỹ thuật, kiến ​​thức của con người, hoạt động quốc tế)
  • Tình trạng cư trú dựa trên danh tính: 12.405 người (3,9%) (trong đó 5861 cư dân thường trú, 2845 thường trú nhân, 2539 vợ chồng Nhật Bản, 1160 vợ / chồng thường trú)
 • Tính theo ngành
  • Sản xuất: 115.223 (36,4% tổng số lao động Việt Nam),
  • Dịch vụ lưu trú và nhà hàng: 50.427 (15,9%)
  • Dịch vụ: 40.000 0556 người (12,8% cùng năm),
  • Bán buôn và kinh doanh bán lẻ: 34.773 người (tương đương 11,0%),
  • Ngành xây dựng: 31.949 người (cùng 10,1%),
  • Ngành truyền thông thông tin: 3611 người (cùng năm, 1,1%),
  • Chăm sóc y tế / phúc lợi: 2.486 người (0,8% như nhau),
  • Ngành công nghiệp hỗ trợ giáo dục / học tập: 1.518 người (cùng 0,5%).
Tình hình lao động tại Nhật Bản qua các năm
Tình hình lao động tại Nhật Bản qua các năm
 • Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, sự gia tăng số lượng lao động nước ngoài là do chính phủ chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài và sinh viên nước ngoài tiên tiến, cải thiện ổn định trong tình hình việc làm. Điều này bao gồm sự gia tăng việc làm của người nước ngoài có tình trạng cư trú dựa trên tình trạng của vợ chồng Nhật Bản,…và tiến độ chấp nhận thực tập kỹ thuật bằng cách sử dụng hệ thống đào tạo kỹ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0982 159 496
Chat Facebook
Gọi ngay: 0982159496