Tin tức Nhật Bản

Mã số cá nhân tại Nhật Bản

mã-số-cá-nhân

“My Number” – 個人番号 – Mã số cá nhân tại Nhật Bản là một dãy 12 chữ số mà chính phủ Nhật sẽ cấp cho mỗi công dân cũng như những người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Nhật để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, tạo thuận lợi cho…

Hotline: 0982 159 496
Chat Facebook
Gọi ngay: 0982159496