Hướng nghiệp 4.0

Bạn đã biết gì về cuộc cách mạng 4.0

IT

Mỗi một cuộc cách mạng đi qua đánh dấu một sự thay đổi thần kỳ: Cách mạng 1.0 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 1 – SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NƯỚC & HƠI NƯỚC ĐẺ CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT, diễn ra từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 – Xấp xỉ 100…

Thách thức hướng nghiệp khi bước vào cách mạng 4.0

02 thách thức cho Hướng nghiệp 4.0 Chỉ có bất ổn, bất định và bất minh là chắc chắn trong cuộc sống của thế kỷ 21. Thay đổi là bản chất của tự nhiện và thế giới xung quanh chúng ta. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, làn sóng công nghệ của cuộc cách…

Hotline: 0982 159 496
Chat Facebook
Gọi ngay: 0982159496