Giới thiệu

Sau một khóa đào tạo về phát triển bản thân tại Singapore vào tháng 01 năm 2012 tôi đã viết ra cho bản thân mình một sứ mệnh, đó là “Giúp đỡ mọi người tìm được giá trị của bản thân, sống có mục đích và thành công vượt trội”

Và đấy là Nhân để Quả là Trung tâm đào tạo VNK EDU ra đời tháng 6/2012. Và chính thức thành lập công ty vào tháng 01/2013 tên đầy đủ là CTCP Tư Vấn Đào Tạo Và Hỗ Trợ Việc Làm VNK, được thành.
Với sứ mệnh:

  • Khơi dậy và phát huy tối đa năng lực và giá trị của bản thân trong mỗi người
  • Định hướng nghề nghiệp và tìm ra mục đích sống trong cuộc đời
  • Hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để đạt được thành công vượt trội và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trung tâm VNK EDU sau 5 năm hoạt động đã đào tạo hơn 3000 cử nhân, kỹ sư (1150 người theo học online và hơn 2000 người học các khóa offline) cung cấp các chương trình đào tạo thực tế – chuyên nghiệp với:

  • Phương pháp đào tạo nhiệt tâm và khoa học.
  • Nội dung đào tạo thực tiễn từ chính kinh nghiệm lâu năm của các giảng viên.
  • Giáo trình được biên tập công phu kỹ lưỡng.
  • Hỗ trợ học viên liên tục trước, trong và sau khóa học.
  • Giới thiệu việc làm với thu nhập cao cho các học viên sau khóa học tại Trung Tâm.