VỀ CHÚNG TÔI

Là một trong những trung tâm giáo dục – đào tạo, tư vấn – chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam và có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực cơ điện.
Trở thành đơn vị hỗ trợ tuyển dụng và giới thiệu việc làm uy tín tại Việt Nam. Mục tiêu đào tạo được 20.000 học viên đến năm 2019.

Giúp các bạn trẻ – Khơi dậy và phát huy tối đa năng lực và giá trị của bản thân trong mỗi người

Định hướng nghề nghiệp và tìm ra mục đích sống trong cuộc đời
Hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để đạt được thành công vượt trội và một cuộc sống tốt đẹp hơn

Xem chi tiết